top of page

Onze diensten

Live tests

Bij Crea Construct begrijpen we het belang van het testen en opleveren van uw blusinstallatie. We zorgen ervoor dat dit cruciale onderdeel van het project grondig wordt uitgevoerd voor optimale brandbeveiliging.

Testen druk sprinklersysteem (1).webp

Nauwkeurige tests voor natte blussystemen

Voor natte blussystemen wordt een klassieke test uitgevoerd, waarbij de druk gelijk is aan anderhalve keer de werkdruk van het systeem. Deze druk wordt gedurende 2 uur aangehouden.

 

Alvorens te testen op volledige druk, controleren we de installatie op luchtdruk om eventuele lekken op te sporen en te herstellen. Daarnaast wordt de klassieke eindelijntest uitgevoerd om te controleren of het brandalarm gemeld wordt.

Droge installaties

Voor droge installaties controleren we aan de hand van een eindelijntest of de maximale tijd voor activatie (die vooraf ook werd berekend) niet wordt overschreden.

Live tests voor deluge installaties

Deluge installaties worden meestal live getest. In nauw overleg plannen en bereiden we deze test voor. Bij Crea Construct voorzien we de benodigde testapparatuur en zorgen we ervoor dat een gecertificeerd keuringsorganisme de test bijwoont.

Testen druk sprinklersysteem (2).webp
Foto's pompzalen Crea Construct (55).webp

Certificering & schuimtest

De keurder neemt de volledige installatiekeuring voor zijn rekening en levert uiteindelijk een certificaat af dat de conformiteit van de installatie met de regelgeving bevestigt. Indien nodig voeren we ook een schuimtest uit om het bijmengpercentage aan te tonen.

We kunnen u ondersteunen bij de voorbereiding en het opruimen van het gebruikte schuim na een live schuimtest, waarna de schuimvoorraad opnieuw aangevuld wordt.

Bij Crea Construct zetten we ons in voor een betrouwbare oplevering van uw blusinstallatie. Onze nauwkeurige tests en keuringen zorgen ervoor dat uw systeem perfect functioneert en voldoet aan alle voorschriften.

bottom of page